Filter INternational
 
    เครื่องกรองอเนกประสงค์ - MESH FILTER
    เครื่องกรองขนาด 250 ลิตร/ชม. PULCINO-10
    เครื่องกรองขนาด 500 ลิตร/ชม. COLOMBO-12
    เครื่องกรองขนาด 750 ลิตร/ชม. COLOMBO-18 INOX
    เครื่องกรองขนาด 5000 ลิตร/ชม. FZC-40
    เครื่องกรองขนาด 2500 -7500 ลิตร/ชม. HF400-600
เครื่องกรองขนาดต่างๆ
ระบบการกรอง-Filter Press
                                          การสั่งซื้อสินค้า


การสั่งสินค้า
การสั่งสินค้าสามารถสั่งได้ทาง- โทรศัพท์: 02 487-4055-  โทรสาร (แฟกซ์) : 02 4874054 email:
sales@filterinternational.com  หรือสั่งซื้อได้ที่ที่ทำการ: 19/103 หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ ถนน ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

การชำระค่าสินค้า
ชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแฟกซ์ใบโอนมาที่ หมายเลขแฟกซ์ 02 487-4054 ( กรุณาเขียนชื่อผู้โอนให้ชัดเจน )

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนกาญจนาภิเษก(บางแวก) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 131-2-27433-3 ชื่อบัญชี  "ฟิลเตอร์อินเตอร์แนชันแนล"

2. ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว 67 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-57287-0 ชื่อบัญชี วรวิชย์ เขมังกรณ์

การจัดส่งสินค้า และค่าส่งสินค้า
ฟิลเตอร์อินเตอร์แนชันแนล จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยคิดค่าจัดส่ง 80 บาท * เท่ากันทั่วประเทศ ( * ไม่รวมเครี่องมือ/เครื่องจักร และสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 2.0 กิโลกรัม ซึ่งจะคิดค่าจัดส่งตามความเป็นจริง )

ในกรณีย์เร่งด่วนที่ต้องการให้ส่งสินค้าทาง EMS หรือทางรถทัวร์ รถไฟ กรุณาสอบถามค่าจัดส่งก่อนชำระค่าสินค้า

การรับประกันสินค้า
หากสินค้าที่ได้รับ ไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า Filterinternational ยินดีรับคืน โดยจะคืนค่าสินค้าให้เต็มจำนวน เมื่อลูกค้าส่งสินค้าคืนในสภาพเดิมไม่เคยใช้งาน  ภายใน 14 วัน หลังจากรับสินค้า โดยที่ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน ( ไม่รวมการสั่งซื้อพิเศษที่มีการนำเข้าใหม่ และมีการวางมัดจำค่าสินค้าแล้ว ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องหักค่ามัดจำจากค่าสินค้าที่รับคืน )

นอกจากนี้ Filterinternational ยินดีรับประกันสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากความผิดพลาดจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปี โดยจะทำการซ่อมแซม แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ในกรณีย์ที่เกินระยะเวลาการรับประกัน จะทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยมีค่าบริการที่ยุติธรรม


กระดาษกรอง- Filter Paper
Copyright © 2008 All Rights Reserved
Filterinternational  เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ ดี-ไอ-ไวน์  19/103 ถนนศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-487-4055 โทรสาร 02-487-4054 email:info@filterinternational.com   Partner Sites: www.filterinternayional.com   www.d-i-wine.com   www.infoangel.net

Home          Products         โปรโมชั่น          การสั่งซื้อ          Contact Us         
infoangel.net
การกรอง Filtration Basics
แผนที่