Filter INternational
 
    เครื่องกรองอเนกประสงค์ - MESH FILTER
    เครื่องกรองขนาด 250 ลิตร/ชม. PULCINO-10
     เครื่องกรองขนาด 500 ลิตร/ชม. COLOMBO-12
    เครื่องกรองขนาด 750 ลิตร/ชม. COLOMBO-18 INOX
    เครื่องกรองขนาด 5000 ลิตร/ชม. FZC-40
    เครื่องกรองขนาด 2500 -7500 ลิตร/ชม. HF400-600
เครื่องกรองขนาดต่างๆ
ระบบการกรอง-Filter Press
กระดาษกรอง- Filter Paper
Copyright © 2008 All Rights Reserved
Home          Products         โปรโมชั่น          การสั่งซื้อ          Contact Us         
filterinternational.infoangel.net ดำเนินการโดย ดี.ไอ.ไวน์ 19/103 ถนนศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-487-4055 โทรสาร 02-487-4054 email:info@filterinternational.com Partner Sites: www.infozeek.net www.qualityplusinfo.com www.globalbusinessfromhome.net www.d-i-wine.com

infoangel.net
การกรอง Filtration Basics
แผนที่

                    ระบบการไหลของของเหลวในเครื่องกรอง Filter Press     

ในระบบการกรองโดยใช้ Filter Press เรามักได้ยินถึงจำนวนแผ่นกรอง 10 แผ่น 12 แผ่น 18 แผ่น ฯลฯ
หลายๆท่านคิดว่า ถ้ามี 10 แผ่นก็แสดงว่า ของเหลวจะผ่านแผ่นกรอง (กระดาษกรอง) 10 ชั้นด้วยกัน ซึ่งความคิดดังกล่าวพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมจึงคิดแบบนั้น แต่ความจริงแล้ว ของเหลวจะผ่านแผ่นกรองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การที่มีจำนวนแผ่นกรองมากขึ้นหมายถึง การเพิ่มพื้นผิว(surface area)ในการกรอง เพื่อกรองได้จำนวนมากขึ้นในเวลาเท่ากัน หรือกรองได้เร็วขึ้นเมื่อมีปริมาณของเหลวที่จะกรองเท่ากัน ตัวอย่างเช่น เครื่องกรองที่มี 10 แผ่นกรอง จะกรองได้เร็วประมาณ 2 เท่า ของเครื่องที่มี 5 แผ่นกรอง

รุ้จักกระดาษกรอง CKP/ROVER
กระดาษกรอง ROVER ได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถันที่สุด ทำให้ได้กระดาษกรองคุณภาพสูง ปลอดภัยสำหรับการใช้กับอาหาร (food grade) และมีความถี่ (ขนาดไมครอน) ที่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุสำคัญ:
บนกระดาษกรองทุกแผ่นจะมีตัวหนังสือ และตัวเลข บอกขนาดไมครอน พิมพ์อยุ่บนกระดาษเพียงด้านเดียวเท่านั้น ( เช่น ROVER POMPE 16 เป็นต้น ) ซึ่งด้านที่มีตัวพิมพ์นี้ เป็นด้านกรองที่จะรับการไหลเข้าของของเหลว การจัดเรียงกระดาษกรองให้ถูกต้องในเครื่อง FILTER PRESS แต่ละชนิด จึงมีความสำคัญอย่างที่สุด

การไหลของของเหลวในเครื่องกรอง.
แผ่นประกบแผ่นกรอง จะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อบังคับการไหลของของเหลวที่เข้ามาในส่วนกรอง ให้ผ่านกระดาษกรองแต่ละแผ่นครั้งเดียว แล้วออกจากส่วนกรองเลย ในกรณีย์เครื่องกรองขนาด 10 แผ่นกรอง ของเหลวจะถูกบังคับให้แยกกันไหลผ่านกระดาษกรองทั้ง 10 แผ่น แล้วรวมกันไหลออกจากส่วนกรอง

                         รูปด้านล่าง แสดงการไหลของของเหลวในเครื่องกรองรุ่น PULCINO
Pulcino Flow Pattern
องเหลวที่ส่งมายังส่วนกรองจะถูกบังคับให้ไหลผ่านกระดาษกรองด้านสีเหลือง(ด้านที่มีตัวอักษร)เท่านั้น จากนั้นของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกบังคับให้ไหลออกทันที โดยไม่ผ่านการกรองอีก
จะเห็นว่า กระดาษกรองทุกแผ่น หันด้านสีเหลือง (ด้านกรอง) ไปในทิศทางเดียวกันตรงข้ามกับทิศทางไหลเข้าสู่ส่วนกรอง
การใส่กระดาษกรองใน FILTER PRESS รุ่น PULCINO
ระบบการไหลเวียนของของเหลวในเครื่องกรอง PULCINO และ GALILEO ได้รับการออกแบบให้มีการไหลเวียนแบบไม่ซับซ้อน ทำให้การใส่กระดาษกรองง่ายเป็นพิเศษ โดยปฎิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. คลายสกรูหางปลาออก
2. เลื่อนแผ่นประกบกระดาษกรอง แยกออกเป็นช่องๆ
3. จุ่มกระดาษกรองลงในของเหลวที่จะกรอง ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 5นาที
4. เริ่มใส่กระดาษกรองแผ่นแรกลงระหว่าง แผ่นประกบสีแดง (ด้านติดปั๊ม) และแผ่นประกบสีขาว โดยให้ด้านที่มีตัวหนังสือ หันไปสกรูหางปลา
5. ใส่กระดาษแผ่นที่ 2,3,4..... โดยหันด้านที่มีตัวหนังสือ หันไปทาง สกรูทั้งหมด
ขันสกรูจนแน่น
6. เริ่มการกรองโดยการกดสวิทช์ หากพบว่ามีการหยดซึมมาก ให้ขันสกรูให้แน่นยิ่งขึ้น
                 รูปด้านล่าง แสดงการไหลของของเหลวในเครื่องกรองรุ่น COLOMBO
Colombo Flow Pattern
การออกแบบการไหลเวียนของ COLOMBO ที่บังคับให้ของเหลวผ่านเข้าทางด้านกรอง (ด้านสีเหลืองในรูป) เท่านั้นมีทิศทางการไหลที่ต่างกันกับรุ่น PULCINO การใส่กระดาษกรองของรุ่น COLOMBO จึงต้องสลับด้านไปมา เพื่อการกรองที่ถูกต้อง
การใส่กระดาษกรองใน FILTER PRESS รุ่น COLOMBO
เนื่องจากระบบการไหลเวียนของของเหลวในเครื่องกรอง COLOMBO ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ที่จำเป็นต้องมีการสลับด้านของกระดาษกรองไปมา ตามการไหลภายใน โปรดปฎิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อการใส่กระดาษที่ถูกต้อง

1. คลายสกรูหางปลาออก
2. เลื่อนแผ่นประกบกระดาษกรอง แยกออกเป็นช่องๆ
3. ใส่ประเก็นยางสีขาว ให้ครบ (รูปที่ 3)
4. จุ่มกระดาษกรองลงในของเหลวที่จะกรอง ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 5นาที
5. เริ่มใส่กระดาษกรองแผ่นแรกลงระหว่าง แผ่นประกบสีแดง (ด้านติดปั๊ม) และแผ่นประกบสีขาว โดย    ให้ด้านที่มีตัวหนังสือ หันไปทางปั๊ม (รูปที่ 1. ด้าน A)
6. ใส่กระดาษแผ่นที่ 2 โดยหันด้านที่มีตัวหนังสือ หันไปทาง สกรู (รูปที่ 2. ด้าน B)
7. ใส่กระดาษแผ่นที่ 3 โดยหันด้านที่มีตัวหนังสือ หันไปทาง ปั๊ม
8. ใส่กระดาษแผ่นต่อๆ ไป โดยสลับด้านไปเรื่อยๆ แผ่นที่ 1,3,5...จะหันด้านที่มีตัวหนังสือไปทางปั๊ม ส่วนแผ่นที่ 2 ,4,6...จะหันด้านที่มีตัวหนังสือไปทางสกรู
ถ้าใส่ถูกต้อง กระดาษแผ่นสุดท้ายจะหันด้านที่มีตัวหนังสือไปทาง สกรู โดยแผ่นสุดท้ายจะเป็นแผ่นเลขคู่ เช่น 6.8 ....
9. ขันสกรูจนแน่น สังเกตโดยลองขยับ(หมุน) ประเก็นสีขาวดู หากยังขยับได้ ให้ขันแน่นขึ้นอีก
10. ตรวจเช็คประเก็นทุกตัว ใส่ของเหลวลงในปั๊ม (ล่อปั๊ม: หากยังไม่ได้ใส่)
11. เริ่มการกรองโดยการกดสวิทช์